KH#25 Utopie

Beste schrijver,

Welke invloed hebben woorden? We kunnen dingen benoemen, bepalen, beschrijven en bestrijden met woorden. We kunnen ermee liegen of de waarheid spreken. We kunnen onszelf er de meest rare dingen mee wijsmaken. We kunnen er echter ook mee fantaseren en verbeelden. We kunnen plekken beschrijven die nog nooit zijn voorgekomen of nooit zullen voorkomen. We kunnen met taal het onmogelijke werkelijk maken. Daarmee is taal dé plek van de utopie.

In Utopia, het legendarische boek van Thomas More, doet een ontdekkingsreiziger verslag over de maatschappij van Utopia, een eiland, dat zo wonderbaarlijk goed is ingericht dat hij het de best mogelijke aller werelden acht. Wij willen u uitnodigen om ook op ontdekking te gaan.

Kluger Hans start 2015 met het zoeken naar de utopie van vandaag. Wij willen u graag uitdagen om een hedendaags utopia mee vorm te geven. Naar welke horizonten neemt u ons mee? Welke ideale werelden of mensen evoceert u met uw woorden? Welke toekomstbeelden heeft u voor ogen? Bestaan mensen er alleen nog maar als breinen die opgeslagen liggen op harde schijven? Of is de mens daarentegen teruggegooid in een oerfase, een paradijs?

Alle genres zijn welkom, maar de ruimte is beperkt. Graag zouden we een bijdrage ontvangen van 500-3000 woorden voor proza, drama of essays en maximaal vijf pagina’s poëzie. De vergoeding bedraagt 30 euro per pagina en de deadline is 1 januari 2015.
Uw inzending kunt u sturen naar utopie@klugerhans.net.

We kijken ernaar uit om uw werk onder ogen te krijgen.

Met veel goeds namens de redactie van Kluger Hans,
Pim Cornelussen
Hoofdredacteur

Advertentie