Thema ‘Ruimte’

Ieder moment van de dag begeven wij ons in een bepaalde of relatief onbepaalde ruimte. Ruimte begrepen in de breedste zin van het woord. We bevinden ons in architectonische, ongerepte, mentale, virtuele of aangetaste ruimtes.

De mens komt zelfs op plekken waar tot voor kort geen plaats voor hem was; de interplanetaire ruimte. Deze ruimtes worden beïnvloed, en beïnvloeden in grote mate de context waarin we ons bevinden en de manier waarop wij ons tot elkaar verhouden. Bovendien bepaalt de ruimte onze individuele kijkwijze en daarmee onze schrijfwijze.

‘Het gezamenlijk leven in de wereld betekent in wezen dat zich tussen hen die haar bewonen een wereld van dingen bevindt, zoals een tafel zich bevindt tussen degenen die er aan hebben plaatsgenomen; als door elk ander intermediair worden mensen door de wereld tegelijkertijd verbonden en gescheiden.’
– Hannah Arendt, Vita Activa

Wij zijn van mening dat er zoveel verschillende ruimtes zijn met net zoveel verschillende functies, maar dat de belangrijkste ervan, de ruimte als ontmoetingsplek, aan waarde heeft ingeboet in onze samenleving.

Voor Kluger Hans #23 stelt het jongste en meest enthousiaste literaire tijdschrift van Vlaanderen u de vraag om u te laten inspireren door de ruimte. Met dit themanummer willen we u, de schrijver, oproepen om de lezer zich (opnieuw) bewust te laten worden van de ruimte waarin wij contact maken met elkaar.

Alle genres zijn welkom, maar de ruimte is beperkt. Graag zouden we een bijdrage ontvangen van 400-2400 woorden voor proza en drama of maximaal vijf pagina’s poëzie. De vergoeding bedraagt 30 euro per pagina en de deadline is 30 juli 2014.
Uw inzending kunt u sturen naar ruimte@klugerhans.net.

Advertentie